Wymagane dokumenty:


Klienci p
rywatni zatrudnieni na umow? o prac?:
dowód osobisty
drugi dokument ze zdj?ciem
za?wiadczenie o zatrudnieniu i osi?ganych dochodach

Emeryci, renci?ci:
dowód osobisty
legitymacja emeryta, rencisty
decyzja o przyznaniu ?wiadczenia
ostatni odcinek lub wyci?g z konta osobistego z widocznym wp?ywem ?wiadczenia

Dzia?alno?? gospodarcza:
Za?wiadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych
NIP
Regon
PIT za poprzedni rok

 

 

[Twoje Biuro Kredytowe]
 
biuro@tbk.waw.pl
Wykonanie: e-sec